CSI v5.46.0


Releasedato: 22. februar 2018
Nyheder  • Visningen af konflikter i forbindelse med oprettelse af nye aktiviteter er forbedret

  • Ved oprettelse af nye skolebestyrelsesmedlemmer, vil man nu altid skulle tage stilling til hvilke oplysninger der må offentliggøres på skoleporten


 


Fejlrettelser og forbedringer  • Problem med forældreadgang til MinInstitution er løst

  • Nogle problemer med apostroffer i titler og navne i forbindelse med beskeder er løst

  • Kontrollen med hvem der har adgang til en given logbog er blevet justeret

  • Hvis logbogen tilknyttes specifikke brugere kan kun disse brugere skrive i logbogen

  • Administratorer kan dog på de andre brugeres vegne, slette, oprette og redigere indlæg

  • Kun brugere der har ret til at tilgå en låst mappe bliver nu bedt om at angive password.


 


Læs mere om SkoleIntra version 5.46.0 her