NSI v1.34.0


12. oktober 2017


 


Nyheder  • Information til administratorer om, at Nyt PersonaleIntra er til de daglige ikke-administrative opgaver

  • Forbedringer af tilsyn

  • Nye ikoner


 


Information til administratorer om, at Nyt PersonaleIntra er til daglige ikkeadministrative opgaver


Eftersom at Nyt PersonaleIntra primært indeholder de mest almindelige ikke-administrative værktøjer, som
medarbejdere anvender i deres dagligdag, er nogle af de administrative funktioner kun tilgængelige i Classic. For at sikre at administratorerne forstår dette og ikke bliver forvirrede over manglende funktionalitet i Nyt
PersonaleIntra, vil et banner blive vist øverst på forsiden. Banneret vil blive vist, indtil brugeren klikker på
”Gå til Classic” eller X-knappen til højre. 


Forbedringer af tilsyn


Vi har lavet flere opdateringer i visningen af information under tilsyn, således at tilsyn nu også viser
information om bagvagter. 


Nye ikoner


Vi laver løbende forbedringer i Nyt SkoleIntras grænseflade. Nogle ændringer er små, men har en stor
indflydelse på brugbarheden. I denne release har vi opdateret ikonerne således, at grænsefladen får et
mere moderne udseende. 


Fejlrettelser  • Diverse mindre fejlrettelser