CSI v5.38.0


Releasedato: 14. september 2017


 


Nyheder  • Alternativ håndtering af skemaer importeret fra Tabulex skemaservice (Trio Flex)

  • Søgning i dokumentarkivet fra såvel forsiden som inde i selve arkivet genetableres


 


Fejlrettelser og forbedringer


Uddannelsesparathedsvurderinger  • Import af FotoID for personale

  • Central service der sikrer at alle sites løbende får ryddet op og får sendt notifikationsmail på det korrekte
    tidspunkt

  • Bedre håndtering af import af børn fra KMD institution

  • Skole-hjem-samtaler og lignende bliver markeret som klasseaktiviteter


 


Læs mere om SkoleIntra version 5.32.0 her