NSI v1.22.0


23. marts 2017


 


Nyheder


I denne version har vi sat fokus på at få billeder fra skolens og klassens hverdag ind i Nyt SkoleIntra.


Nu kan man få vist et billede fra et fotoalbum direkte i opslag og billederne præsenteres på en ny og bedre måde. I klassisk Skoleintra vil lærere og elever uændret kunne bruge fotoalbums og tilknytte dem til opslag mens alle brugere i Nyt SkoleIntra får en række nye muligheder: • Fotoalbum bliver nu vist med et start billede i opslag, hvilket gør det mere spændende og kan bruges på samme måde som de gamle forsidebilleder på klassens forside.

 • I selve fotoalbummet er der lavet en ny og flottere præsentation af billederne som understøtter mobile enheder, tablets og stationære computere

 • Det er gjort nemmere at ændre hvilket billede der bliver vist som start billede

 • Man kan nu også vedhæfte fotoalbum til opslag direkte i Nyt SkoleIntra


 


Visning af fotoalbum i opslag


 

Når et fotoalbum bliver knyttet til et opslag vises det nu i Nyt SkoleIntra med start billedet, uanset om opslaget er blevet lavet i klassisk eller nyt SkoleIntra.


Når man klikker på startbilledet vil det åbne en ny billedviser, hvor man kan bladre gennem billederne, uden at navigere væk fra den oprindelige side, når billedeviseren lukkes er man tilbage til hvor man var. 


Man kan fra fotoalbum også åbne den nye billedviser 


Visning af billeder er blevet forbedret


I den nye billedviser kan man hurtigt navigere mellem billederne i fotoalbummet.
Man kan skifte mellem billeder ved hjælp af piletaster og ved at bruge frem og tilbage knapperne. 
På mobile enheder og trykfølsomme skærme vil man kunne swipe sig frem til det ønskede billede ved blot at trække fingeren i den ønskede retning.Billedviseren har følgende funktioner: • På venstre og højre side af billedet er der frem og tilbage knapper

 • I toppen er der en værktøjslinje der indeholder:

  • Billedets nummer og det samlede antal billeder

  • Mulighed for at slå fuldskærmsvisning til og fra

  • ”Afspil” for at starte et diasshow

  • "Download" for at hente det viste billede

  • "Luk" for at lukke billedeviseren • Nederst vises navnet på billedet, og længst til højre er der et lille oversigts ikon, som åbner en oversigt med samtlige billeder. Her kan man vælge at få vist et billede ved at klikke på det.

 • På trykfølsomme skærme kan man dobbeltklikke for at zoome billedet ind og ud.


Ved at klikke på den sorte baggrund vil billedviseren lukke.


 


Tilføjelse af fotoalbum til opslag

Man kan nu også tilknytte et fotoalbum til et opslag i Nyt SkoleIntra


 

Man vælger et fotoalbum


 

og navnet vises på opslaget


 

Man kan også automatisk oprette et opslag i forbindelse med at man laver et nyt fotoalbum, og oprettelserne kan laves både i Klassisk og Nyt SkoleIntra.


 


Udvælgelse af Startbillede


 
Startbilledet er det første billede i albummet.

Hvis man ønsker at et billede skal være startbillede kan man i Nyt Skoleintra blot klikke på Stjerne ikonet når man får vist det ønskede billede.

I klassisk SkoleIntra kan man vælge startbillede ved at sortere rækkefølgen af billederne i fotoalbummet således at det ønskede billede placeres forrest

 


 Fejlrettelser • Diverse fejlrettelser