NSI v1.21.0


9. marts 2017


 


Nyheder

  • En del af den feedback vi har fået om den nye kalender fra SkoleIntras brugere, har handlet om det badge (cirklen) med et tal i, som vises på Kalenderikonet. Det er svært at afkode, hvad tallet i cirklen betyder og gør derfor brugeren usikker på om man mon overser noget vigtigt.
    Badgens formål er at gøre brugeren opmærksom på om der er ulæst eller nyt indhold (fx ulæste beskeder eller nye dokumenter). For kalenderen har badgen vist antallet af skemaændringer + antal aktiviteter på en given dag.
    For at gøre det mere konsekvent og tydeligere, har vi fjernet badgen fra kalenderikonet. Desuden har vi indført et nyt ikon til at markere lektioner med vikardækning. Vi informerer brugeren om, hvad ikonet betyder første gang det vises.
    På forsiden vil man forsat kunne se påmindelser om skemaændringer og aktiviteter som hidtil. Fejlrettelser  • Diverse fejlrettelser