SkoleIntra Classic version 5.25.0


Releasedato: 9. februar 2017


 


Nyheder


Ingen nyheder


 


Diverse bugfixes  • Man kan nu sende SMS, der er større end 160 tegn fra klasseloggen, hvis skolen har tilladt at man sender store sms.

  • I kontaktbogen bliver der ikke længere ved en fejl vist for mange ulæste beskeder (det er muligt man stadig synes der er for mange, men det er ikke et problem programmet kan løse.

  • Man kan nu ikke udløse problemer ved at komme til at skrive apostroffer i aktivitets titler i mødeplanlæggeren.

  • En række forældede links i ElevIntras menu er blevet fjernet.

  • Nogle problemer med import af elevdata ved skole overflytning er løst.

  • Ringetider på vikarens oversigt er blevet korrigeret.

  • Rækkefølgen af elementer, der kan vælges under reservationer, er gjort mere logisk.

  • Man kan kun skrive store bogstaver, når man ændre en lærers initialer, da det ellers gav fejl andre steder i programmet.